Frantz Frederik Møller (1806-1894) var født i Skørringe på Lolland som søn af en skovrider. Han ses i 1859 som revisionsassistent under krigsministeret og omtaler sig selv i 1884 som krigsassessor. Han har skrevet flere slægtsbøger, bl.a. i 1884: "Stamtavle over de til Brødrene PETERSEN's Jomfrukloster adkomstberettigede Familier".

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.