Bogens undertitel er: 

LORENTZ PETERSEN OG ANNA MARIA BUCHWALD MED EFTERSLÆGT

LORENTZ CONRAD JOHANSEN OG KAREN PEDERSDATTER MED EFTERSLÆGTEN LORENTZEN

IENS DIDRICH IANSEN OG ANNE MARIE MONSDATTER MED EFTERSLÆGT

JOHANN DAVID CHRISTIAN HOLLNAGEL OG JOHANNE CATHRINE HANSEN MED EFTERSLÆGT

Der indledes med: 

FORTALE

Lorentz Petersen og Anna Maria Buchwald, som grundlægger Slægten, er muligvis begge født paa Fyen.

Han stammer maaske fra Odense, men Forældrenes Navne er ikke kendt; hun er født i Ullerup, Skamby Sogn, Skam Herred, Odense Amt, som Datter af Christian Buchwald, Rytter i det fynske Rytterregiment, Moderens Navn er ikke kendt.

Deres Efterslægt er i efterfølgende Blade ført ned til vore Dage, dog skal det bemærkes, at Sønnen Frederik Petersen dør barnløs, og Sønnen Christian Petersens Linie uddør ca. 1855.

Slægtens Vaabner findes i Rigsarkivets Seglsamling i flere Graveringer; Hovedforskellen er Vesselhorn istedetfor Palmer, og hel Mur i Modsætning til afskaarne Murhjørner.

Det originale Staalsignet til det her i Bogen afbildede farvelagte Vaaben er gennem Aarene til Dato blevet benyttet af Stamfaderens yngste Søn Major Eiler Petersen og hans mandlige Efterslægt.

Der er Grund til at antage, at hans to ældre Brødre har benyttet et ganske lignende Vaaben.

Sønnen Christian Petersens Søn bruger f. Eks. Vaabnet med Palmer og Initialerne L. C. P. anbragt foran, imellem, og efter Palmerne.

Hans Sønner bruger Vesselhorn og afskaarne Murhjørner.

Stamforældrenes eneste levende Datter Anna Petersen — gift med Otto Didrich Joachimsøn Liitken — bliver gennem sin Datter Anna Maria Liitken, gift med Lauritz Jørgensen Bloch, Stammoder til en talrig Efterslægt.

Anna Maria Lutkens Brødre dør ugift.

Den gamle Stambogs første Afsnit, som her er lagt til Grund for denne Slægtebog, er gengivet som Indledning.

Originalportrætterne til Bogens Billedstof ejes for Størstepartens Vedkommende af Forfatteren.

 

                                                                                    København 1ste Januar 1944

                                                                                              E. Kølpin Petersen

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.