Lauritz Christian Petersen (1859-1927) kom til verden på gården "Bolund" i Nim sogn ved Horsens som søn af en proprietær. Han forblev ugift og levede i mange år som hvidgarvermester i Odense og boede sammen med sin broder Knud Peter i Benediktsgade 50.

I 1918 fik han udgivet "K. P. Petersens og L. Chr. Petersens - fhv. Hvidgarvere i Odense - Slægtsbog og Slægtstavler".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.