Axel Valdemar Petersen (1862-1926) var født i København som søn af konferensråd og overformynder Theodor Ernst Petersen. Axel blev selv jurist og virkede i mange år som assessor ved forskellige retsinstanser i København. Han havde stor interesse for at hjælpe vanrøgtede og forvildede unge og skrev nogle bøger om sine ideer og holdninger. I 1907 fik han udgivet "Familien Petersen fra Aventoft - Optegnelser om Slægten". Han har omtalt sig selv på siderne 28-30.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.