Den fulde titel er: "Anne Pedersdatter i Gammelbygaard og hendes slægtninge. Personalhistoriske oplysninger om familierne Rosen, Schytte, Hagedorn, Thye m.fl.".

Artiklen er i 1967 optaget i "Historisk Årbog for Thisted Amt". En søgbar PDF-fil kan downloades fra Arkivthy via dette link.