Artiklen fulde titel er: "En Husmandsfamilie fra Tommerup der binder den uddøde adelige Slægt PULTZ til den nulevende borgerlige Slægt PULTZ".

I 1921 er artiklen optaget i "Årbog for Odense og Assens Amter". "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.