Jens Jeppesen Jensen (1906-1993) kom til verden i Bysted, Nautrup sogn i Salling som søn af en tjenestekarl. Han blev oplært ved landbruget og ses i 1938 som landbrugskandidat. I mange år var han konsulent i landbrugsmaskiner og dyrkede samtidig sin interesse for landbrugshistorie og fik optaget mange artikler i "Fra Himmerland og Kjær Herred". 

I 1975 blev han opfordret til at skrive "Slægten Obel med særlig tilknytning til Aalborg", der indledes med:

FORORD

 

Denne bog er udarbejdet på initiativ af fabrikant Frode Obel, som i øvrigt på flere områder har ydet bistand ved udarbejdelsen.

Med megen pietet har fabrikant Frode Obel værnet om en ret betydelig samling af breve, portrætter, malerier og silhouetter samt andet materiale, som er bevaret om slægten. Dette materiale har i ikke ringe udstrækning fundet anvendelse i nærværende bog.

Af hensyn til bogens omfang er det undladt at føre alle sidelinjer helt op til nutiden, idet sådanne forholdsvis let vil kunne suppleres af nulevende medlemmer af pågældende linjer.

Under omtalen af de medlemmer af slægten, som har haft tilknytning til det gamle tobaksfirma C. W. Obel, er firmaets historie kun berørt periferisk, idet der i så henseende henvises til det jubilæumsskrift, som firmaet udsendte ved 150 års jubilæet i 1937.

Udarbejdelsen af bogen er hovedsagelig udført på grundlag af arkivstudier, og for storartet service og hjælpsomhed bringes en tak til personalet på Rigsarkivet, på landsarkiverne i henholdsvis København, Odense, Viborg og Aabenraa samt Brødremenighedens arkiv i Christiansfeld, Erhvervsarkivet i Aarhus, Det kgl. Bibliotek, Statsbiblioteket i Aarhus og Det nordjyske Landsbibliotek i Aalborg.

Ligeledes rettes en tak til enkeltpersoner, som på forskellig vis har bistået med oplysninger.

En særlig tak til fabrikant Frode Obel for værdifuld støtte og aldrig svigtende interesse for arbejdets gennemførelse.

 

Aalborg, december 1975.

                                                                                  J. Jeppesen Jensen.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.