Frederik Opffer (1858-1936) kom til verden i Køge som søn af redaktøren og ejeren af Kjøge Avis. I 1879 gik han i sin faders fodspor og overtog avisen, som i 1900 blev slået sammen med andre lokale aviser og kom til at hedde Østsjællands Avis. Frederik Opffer trak sig tilbage fra avisen i 1910.

I 1899 fik han udgivet bogen om slægten. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link