Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2009 fik hun udgivet: "Slægten Nellemann og de deri indgiftede slægter". Bogen indledes med:

FORORD:

 

Denne bogs tilblivelse er muliggjort ved en meget stor hjælpsomhed fra medlemmer af slægten, og jeg vil gerne takke herfor.

En særlig tak til George Nellemann, nr. 3010, der har vist mig den store venlighed at udlåne en Nellemann slægtsbog fra 1934. Denne har hjulpet mig med mange værdifulde oplysninger, som jeg derefter har kunnet arbejde videre med.

I en bog som denne, vil der, trods megen omhu, næsten altid forekomme fejl og/eller mangler, og det vil derfor være mig en stor glæde, hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå.

Der arbejdes ihærdigt med at finde yderligere personer tilbage i 1700- og 1800-tallet. Det er en vanskelig og stor opgave, men det kan forhåbentligt lade sig gøre.

Jeg er naturligvis stadig meget interesseret i at modtage nye oplysninger om de unge i slægten, således at bogen stedse vil blive ført àjour.

 

Eskilstrup marts 2009.

Ketty Lykke Jensen.

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage dele af 8. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 248 sider kan lånes på biblioteket via dette link.