Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten NELLEMANN, Rasmussen, Ludvigsen, Sabroe, Uldall og fl." af Ketty Lykke Jensen, 2013

Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2013 udkom tredie udgave af "Slægten Nellemann, Rasmussen, Ludvigsen, Sabroe, Uldall, Skafte, Høyer og flere indgiftede slægter". Bogen indledes med:

Nellemann-slægten.


Den ældste person, der i skrivende øjeblik med sikkerhed kendes til indenfor slægten Nellemann, er Hans Rasmussen, også kaldet Nelleborg - siden ændret til Nellemann. I Personalhistorisk Tidsskrift 1980 ses en afhandling om Hans Nelleborg og Rasmus Nellemann, skrevet af Aksel Nellemann. Aksel Nellemann er nævnt her i slægten og er nr. 1304.

For tiden efter 1676 kan man finde oplysninger om Hans Rasmussen i flere historiske kildematerialer. Det er ret interessant, at hans navn tre steder er anført som Hans Nelleborg. Man finder ham benævnt således i et ekstraskatteregnskab fra 1678 (RA) samt i Kværndrup Kirkebog under årene 1678 og 1679. En gård i Krarup Sogn, nabosogn til Kværndrup Sogn, kaldes i 1600-tallet Nelleboe, og senere kaldes den Nældeborg. Man kan derfor have en formodning om, at han stammer fra den gård, men dette er dog ikke muligt at bevise.

Sidst i 1670-erne og først i 1680-erne var Hans Rasmussen jordløs husmand, der, trods manglende jord, var ejer af et lille husdyrhold. Som Fridlev Skrubbeltrang har påvist på basis afsine studier af landbosamfundene, var det ikke ualmindeligt, at jordløse husmænd holdt dyr og havde græsningsret i byvangen. Litt.: F. Skrubbeltrang: ”Det danske Landbosamfund 1500-1800”. (1978), side 141.

Man kan fastslå Hans Rasmussens sociale status ved studier i matriklen fra 1688, i modelbogen for Sunds herred fra 1682 og i en række ekstraskatteregnskaber.

Det kan dokumenteres, at Hans Rasmussen fik 5 børn. En datter ses død 1676, 2 dødfødte børn i h.h.v. 1677 og 1678, en søn, der fik navnet Rasmus, dbt. 12. okt. 1679, og en datter Anne, dbt. 7. maj 1682.

Alle findes nedskrevet i Kværndrup Kirkebog. Desværre ses moderens navn ikke.

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage 9. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 316 sider kan lånes på biblioteket via dette link.