Tage Nyegaard (1901-1970) kom til verden i Viborg som søn af arkivassistent Hjalmar Sigvard Alexeander Nygård (der er kendt for Nygaards Sedler). Han beskriver sig selv på side 7 i bogen, der indledes med:

Forord

 

Min far, arkivar S. Nygård efterlod en kladde til sine børns anetavle. Sparekassefuldmægtig E. Juel Hansen i Odense har været så venlig at gennemse tavlen, enkelte rettelser og adskillige tilføjelser blev resultatet. Siden har jeg fortsat arbejdet, ikke så få nye aner er fundet frem. Min interesse har dog også været at samle yderligere oplysninger om de enkelte aner, resultatet foreligger her.

Eventuelle meddelelser om fejl, misforståelser eller yderligere oplysninger vil jeg være taknemmelig for.

Når der i forskellige kilder er uoverensstemmelse med hensyn til dato og årstal, er der, når det har været muligt at foretage undersøgelser i kirkebøger, brugt kirkebøgernes angivelser, da disse må anses at være de mest pålidelige.

De danske arkiver og biblioteker, nogle byarkiver samt adskillige udenlandske kirkebogskontorer, landsdels- og byarkiver er hjemsøgt personligt eller pr. korrespondance.

På de bageste sider findes en liste over de kilder der derudover er benyttet.

 

                                                                                                              T. Nyegaard

Efter at være blevet pensioneret arbejdede far flittigt med familieforskning. Han blev kun forundt halvandet år hertil, inden sin død den 3. maj 1970. Ikke desto mindre nåede far at afrunde sin store interesse for forskningen med denne bog om vore aner og anetavlen. Bogen fremtræder som et smukt minde om far og vil, tror vi, være af stor interesse for medlemmer af familien og måske også for andre.

                                                                                                              Børnene

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.