Hans Frederik Randbøll (1907-1988) var født i Stege og omtaler sig selv på side 7 i "Oversigt over Købmand i Stege Wilhelm Christiam Nielsen og Hustru Anna Christina Andersdotter's Efterkommere", der indledes med:

FORORD

 

Da jeg for min egen fornøjelses Skyld begyndte at samle Oplysninger om min Mormoders Søskende og udspurgte min Moders Kusiner Og andre Familemedlemmer, viste der sig at være stor Interesse for at faa samlet en Oversigt over alle mine Oldeforældre Nielsen's Efterkommere.

Jeg indvilgede i at udvide Oversigten, dog saaledes, at den hele fik en ret skematisk Form. Alligevel afhjælper den et Savn.

Takket være udmærket Assistance fra mange Sider er Arbejdet lykkedes, og jeg udsender hermed Hæftet til nulevende Efterkommere af de to prægtige Mennesker.

Jeg takker alle mine Hjælpere, hvoraf ingen er blevet træt af de mange Spørgsmaal, ligesom jeg takker de Familiemedlemmer, der paa Forhaand har givet Bidrag, hvorved det blev muligt forrest i Bogen at sætte Billeder, som vel de fleste af os nikker genkendende til.

I Tillæget nævnes bl. a. nogle af Oldeforældrenes Ahner.

 

                                                                                                           København i April 1949

                                                                                                                 Hans F. Randbøll

I 1953 udarbejdede Hans F. Randbøll et 4 siders tillæg. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bog og tillæg til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.