Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Af en bondesl. hist., optegn. om PEDER NIELSEN og KIRSTEN PEDERSD." af E. PETERSEN, 1951

Den fulde titel er: "Af en bondeslægts historie : Optegnelser om Peder Nielsen og Kirsten Pedersdatter, husmandsfolk på Sterredsholm, deres forfædre og efterkommere og enkelte indgiftede slægter" af Erling Petersen. Bogen indledes med: 

FORORD

 

Det er i disse dage 130 år, siden slægtens stamfader, Peder Nielsen, Sterredsholm, blev født, og i mindet herom udsendes nu nærværende bidrag til hans slægts historie.

Det har under arbejdet med bogen været mig magtpåliggende at være en slags formidler mellem før og nu, — at give min viden om slægten videre sådan, at bogen ville blive nogenlunde læseværdig. Men hvorvidt denne min hensigt er nået, påhviler det andre at dømme om.

For venlig imødekommenhed under arbejdet med at indsamle de nødvendige oplysninger takker jeg meget, men først og sidst bringer jeg dem, der har muliggjort bogens udgivelse, min hjerteligste tak.

Sandby i august 1931.

                                                                           Erling Petersen

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.