Artiklen er i 1927 optaget i "Aarbøger for Odense og Assens Amter". "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.