Jens Vahl (1828-1898) kom til verden i Aalborg som søn af en battalionskirurg. Han blev cand. theol. og kaldet til sognepræst med tilknytning til Indre Mission. Mest kendt er han for sit store forfatterskab inden for missions- og personalhistorie. Han døde i Nr. Alslev præstegård på Falster, hvor han er nævnt som provst og sognepræst i Nr. Vedby og Nr. Alslev.

I 1879-86 skrev han på sit store værk "Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500. Efter trykte og utrykte Kilder". Det er nævnt som Bind I. 

I 1887-97 udkom Bind II, der består af:

8., 15., 17., 9. 10. og 11. hæfte, der udgør "Slægtebog over Afkommet af Borgmester Christjern Nielsen i Varde (omtr. 1500). 2den Del".

12. hefte udgør 2. del af "Slægtebog over en Del af Familien Worm".

13., 14 og 16. hæfte udgør "Slægtebog over Afkommet af Anders Sørensen Vedel".

Jeg har scannet begge bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:  

Bind I

Bind II