Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægtebog over Afkommet af CHRISTJERN NIELSEN, Borgm. i Varde o. 1500" ved J. Vahl, 1879-86

Jens Vahl (1828-1898) kom til verden i Aalborg som søn af en battalionskirurg. Han blev cand. theol. og kaldet til sognepræst med tilknytning til Indre Mission. Mest kendt er han for sit store forfatterskab inden for missions- og personalhistorie. Han døde i Nr. Alslev præstegård på Falster, hvor han er nævnt som provst og sognepræst i Nr. Vedby og Nr. Alslev.

I 1879-86 skrev han på sit store værk "Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500. Efter trykte og utrykte Kilder". Det er nævnt som første del. Senere er udkommet nogle mindre hæfter omhandlende specifikke slægtsgrene med tilknytning til Christjern Nielsen.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.