Marcus Christian Bech (1850-1911) omtaler sig selv på bogens side 19.

Arne Würtzen har lånt mig den lille bog, som jeg har scannet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.