Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "NIELS PETER MØRCH og hustru ELISABETH f. Pingel og deres slægt" af Esther Tuxen, 1961

Esther Trier Mørch (1900-1963) kom til verden i Kalundborg som datter af en hospitalsforstander. Hun blev gift 2. gang med Harry Viggo Tuxen. 

I 1961 fik hun udgivet "Niels Peter Mørch og hustru Elisabeth f. Pingel og deres slægt", hvor hun omtaler sig selv på side 57 og indleder med:

Til Elisabeth Pingels

og Niels Peter Mørchs efterkommere

 

Igennem lang tid har det været mig en kær beskæftigelse at samle oplysninger om min fars slægt. Jeg har søgt tilbage til vore fælles forfædre, først og fremmest til de sparsomme og spredte notater, der findes i de gamle kirkebøger. Dernæst har jeg søgt at samle, hvad der endnu lever som erindring hos slægtens ældre og yngre medlemmer. Vor talrige slægt er spredt vidt omkring, og allerede nu er det sådan, at min fars slægtled for mange af de unge, der i dag vokser op, kun er navne, som siger dem lidt eller intet. Det er således på høje tid, at billedet af dette slægtled fæstnes på papiret, om det ikke skal forsvinde i glemsel, hvorfor det også er mit håb, at denne bog må udfylde et savn og være til glæde for alle, der føler sig knyttet til slægten.

For overskuelighedens skyld har jeg udarbejdet en anetavle. I forbindelse med omtalen af de enkelte personer på denne tavle har jeg angivet mine kilder til underretning for den, der måtte have lyst til at arbejde videre med stoffet.

Hvad min fars slægtled angår, har jeg fortrinsvis henvendt mig til de pågældendes ægtefæller eller børn og bedt dem ved siden af de faktiske oplysninger skrive, hvad der for dem står som særligt karakteristisk for disse mennesker. Ved denne fremgangsmåde er dette afsnit naturligvis blevet noget uensartet; men også dette kan vel have sin værdi, i hvert fald har jeg ikke, bortset fra enkelte forkortelser, ment det rigtigt at foretage ændringer.

Min kusine Anna Viggo Pedersen har skaffet mig mange oplysninger om den ældste del af slægten. For Mørch’ernes vedkommende har sognepræst Helmer Mørch i Vester Skerninge på Sydfyn ydet mig værdifuld hjælp. Helmer Mørch er min kvartfætter, vore fælles tipoldeforældre var præsten Mouritz Mørch og hans hustru Karen Flechtner. I sin varme interesse for slægten har Helmer Mørch ladet udarbejde et smukt kaligraferet værk, hvis mange oplysninger jeg har kunnet øse af.

Jeg er disse to, Anna Viggo Pedersen og Helmer Mørch, megen tak skyldig.

Og jeg takker alle, der har ydet bidrag og været mig behjælpelig, idet jeg understreger, at en bog som denne er og nødvendigvis må være et resultat af mange menneskers fælles virke.

Samtidig beder jeg slægtens medlemmer oplyse mig om eventuelle fejl og i fremtiden om tilføjelser til denne bog.

 

Fredericia, i oktober 1961

Esther Tuxen

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.