Ove Malling Giersing (1813-1901) kom til verden på hovedgården Nørager ved Holbæk som søn af ejeren. Han blev student fra Sorø, cand. med. som 25-årig og praktiserede som læge, indtil han blev stiftslæge på Vallø.

I 1884 fik han udgivet: "Stamtavle over Efterkommerne af Peder Pedersen Malling og Charlotte Hylleborg Storm". Han er en del af slægten og omtaler sig selv på side 9.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.