Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over efterk. af SØREN HENRIK LUND og Dorthea Mundine Payngk" af Albert Fabritius, 1959

Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

I 1959 fik han udgivet "Stamtavle over efterkommerne af overretsprokurator, kaptajn Søren Henrik Lund og Dorthea Mundine Payngk : Adkomstberettigede til kammerrådinde Caroline Lund, født Dons' legat". Bogen indledes med: 

Den her foreliggende stamtavle er udarbejdet på foranledning af bestyrelsen for kammerrådinde Caroline Lund, født Dons' legat og omfatter den fuldstændige descendens efter legatstifterens svigerforældre, overretsprokurator, kaptajn Søren Henrik Lund og Dorthea Mundine Payngk.

Legatet, hvis fundats er af 14.januar 1880, kongelig konfirmeret 13.februar s.a., er stiftet til fordel for legatstifterens egen slægt: familien Dons (for hvilken arkivar Henning Heilesen har redegjort i Stamtavle over Etatsraad Simon Andersen Dons' Efterkommere, Kbh.1950) og til fordel for hendes mands slægt familien Lund. Bestyrelsen består for tiden af landsretssagfører Arne Trolle, København, af skovrider Hans Bergishagen Dons, Krenkerup, som repræsentant for familien Dons og af stads- og havne ingeniør Kjeld Otto Thygesen, Sakskøbing, som repræsentant for familien Lund.

For den hjælp og støtte jeg under udarbejdelsen har modtaget fra slægtens medlemmer bringer jeg alle en varm tak - det er heldigvis kun ganske få, som ikke har ønsket at besvare de stedfundne henvendelser eller direkte har nægtet at meddele oplysninger.

 

København, den 30.november 1959.

Albert Fabritius

Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.