Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Familien LASSEN" af H. C. A. Lassen, 1907

Henrik Carl Alexander Lassen (1838-1924) kom til verden på "Sindshvile" i Tikøb sogn på Nordsjælland som søn af gårdejeren. Han blev cand. med. i 1863 og fra 1868-1907 ses han som distriktslæge i flere forskellige byer i Jylland.

I 1907 fik han udgivet sin bog om slægten. Han omtaler sig selv på side 33 og indleder bogen med:

Denne Stamtavle over Familien Lassen er udarbejdet paa Grundlag af en Stamtavle, udgiven i 1849 af Kaptajn J. C. L. Lengnick, og efter Oplysninger, der velvilligst er meddelte mig af flere af Familiens Medlemmer.

Princippet, jeg har fulgt, er, at hver af de til Familien hørende Personer er betegnet med et Løbenummer og endvidere med et stort Bogstav, der angiver Slægtleddet. Stamtavlen medtager alle Agnater (d. v. s. alle, der er født Lassen), medens af Kognater kun første Slægtled er opført. I et Register bag i Bogen over alle de i Stamtavlen forekommende Navne er henvist til den Side, hvor vedkommende Navn findes.

 

                Hellerup, i Oktober 1907.

                                                                                               H. C. A. Lassen. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.