Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "JOHANN FRIEDRICH LOHSE's sægt" af Axel Tryde m.fl., 1949

Bogen indledes med:

Oberstløjtnant Axel Tryde, der var gift med Edith Mathilde, født Lohse, efterlod sig ved sin død en stamtavle over Johann Friedrich Lohses slægt.

Forordet lyder således:

"De følgende meddelelser om Johann Friedrich Lohses slægt er kun en amatørs værk, og jeg beder derfor på forhånd om tilgivelse for mangler og fejl. Der turde næppe være tvivl om, at en virkelig personalhistoriker vil kunne finde adskilligt mere i arkiverne, men jeg har ikke kunnet komme længere, da det jo har været en fritidssyssel.

For alle meddelte oplysninger bringer jeg min hjerteligste tak. Familiens medlemmer har næsten alle yderst beredvilligt svaret på min henvendelse, kun nogle ganske enkelte har ikke været til at få svar fra."

Stamtavlen er nu blevet ført op til i dag, og i mindet om vore kære forældre er det os en glæde hermed at kunne fremlægge den for familien.

 

København i november 1949.

 

     Åse Gad.                                              Elin Jagd.                                                   Torben Tryde.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.