Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "LAVRITS ULRIK LACOUR og ELLEN KIRSTINE POULSEN, en lille pennetegning" ved Fr. Barfod, 1877

Povl Frederik Barfod (1811-1896) blev født i præstegården i Lyngby sogn, Randers amt som søn af sognepræsten og kom i dåben til at hedde Paul Frederik Barfoed. Han fik aldrig en embedseksamen, men virkede som lærer og bibliotekar indtil han blev fuldmægtig i Rentekammerets arkiv og senere assistent i Det Kongelige Bibliotek. Mest kendt er han for et meget omfattende historisk forfatterskab.

I 1877 påtog han sig at skrive slægtsbogen "Lavrits Ulrik laCour og Ellen Kirstine Poulsen, en lille pennetegning". Barfod var nært knyttet til titelpersonerne, der døde i 1875 med 6 dages mellemrum.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.