Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 1999 fik hun udgivet "Koch-Strange-slægten", der indledes med:

FORORD:

 

Nærværende bogs tilblivelse er muliggjort ved en meget stor hjælpsomhed fra nulevende medlemmer afslægten Strange, og der skal derfor udtrykkes en stor tak herfor.

Helene Strange har skrevet bøger om både Prier og Sværke-slægter, men det skal pointeres, at disse bøger ikke beskriver virkelige begivenheder i slægterne, men er fremragende tidssskildringer, som det kunne have foregået såvel i de her nævnte slægter, som i andre.

I en bog som denne, kan der, trods megen omhu, forekomme fejl og/eller mangler, hvorfor det vil være mig en stor glæde hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå.

 

Eskildstrup den 7. april 1999.

Ketty Lykke Jensen.

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage dele af 9. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 72 sider kan lånes på biblioteket via dette link.