Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2009 fik hun udgivet "En Krag/Kragh Slægt fra Falster", som indledes med:

FORORD:

 

Denne bog er blevet til takket være en meget stor hjælpsomhed fra medlemmer af slægten, og jeg vil gerne takke herfor.

I en bog som denne, vil der, trods megen omhu, næsten altid forekomme fejl og/eller mangler, og det vil derfor være mig en stor glæde, hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå.

Der arbejdes ihærdig med at finde yderligere personer tilbage i 1700- og 1800-tallet, det er en stor opgave, men det kan forhåbentlig lade sig gøre.

Der er flere slægter Krag på Falster, og jeg har indtil nu ikke fundet nogen forbindelse mellem disse.

Flere personer indenfor denne slægt har valgt at skrive Kragh, hvilket ønske jeg selvfølgelig har efterkommet, således som det også fremgår afforsidens tekst.

Jeg er naturligvis stadig meget interesseret i at modtage nye oplysninger om de unge i slægten, således at bogen stedse vil blive ført ajour.

 

Eskilstrup marts 2009.

Ketty Lykke Jensen.

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage dele af 7. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 221 sider kan lånes på biblioteket via dette link.