Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2013 fik hun sammen med Peter Kroman udgivet: "Slægten Kauffmann og de indgiftede slægter". Bogen indledes med: 

FORORD:


Nærværende bog omhandler slægten Kaufmann og de indgiftede familier. Navnet kan staves på forskellig måde, Kaufman, Kauffmann og Kaufmann, og alle måder kan jo være korrekt, for det var ofte præsten, som valgte stavemåden, så det måtte man affinde sig med.

Bogen er blevet til ved et fint samarbejde mellem Annie Hansen, nr. 392, som er af slægten Kaufmann, og undertegnede. Desuden har der været god hjælpsomhed fra mange medlemmer indenfor familien. Bl.a. Erik Kaufmann Hansen, nr. 360, som havde mange oplysninger og tillige billeder.

Via Peter Kroman i Odense, nr 468, er der nu kommet mange flere oplysninger frem, herunder fra 1600 og 1700-tallet og vedrørende Kauffmann slægtens oprindelse i Riga, og de er naturligvis med i denne udgave. Peter Kroman har endvidere forsket meget mere i diverse arkivalier og har bl.a. skrevet om bogbinderiets historie i Nykøbing Falster, samt andre historier om medlemmer af slægten, hvilket også er med i denne bog. Peter har faet stor hjælp og støtte af Bitten Molin Nielsen fra Aalbæk i Nordjylland, nr 459, og Irene Kauffmann fra Michigan i USA, nr 523, som begge også har bidraget med væsentlige nye oplysninger.

I en bog som denne vil der, trods megen omhu, forekomme fejl og/eller mangler, hvorfor det vil være mig en stor glæde, hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå.

Der arbejdes stadig ihærdig med at finde yderligere personer tilbage i 1700- og 1800-tallet, det er en stor opgave, men det kan forhåbentlig lade sig gøre.

 

Eskilstrup maj 2013.

Ketty Lykke Jensen

Forfatterens efterladte og Peter Kroman har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage 9. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 172 sider kan lånes på biblioteket via dette link.