Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Biskop Christen Jensen Lodbergs Familieforhold til den KRARUP'ske Slægt" af T. Lodberg, 1953

Thorvald Severin Lodberg (1891-1959) var født i København og omtales som genealog.

I 1953 fik han udgivet "Familierne Lodberg og Krarup. Biskop Christen Jensen Lodbergs Familieforhold til den Krarup'ske Slægt". Bogen indledes af Preben Krarup:

Dette lille skrift, der omhandler familierne Lodberg og Eilertz, har formentlig i første række interesse for efterkommere efter provst Niels Bygom Krarup (1727—1799), i hans ægteskab med Christiane Sophie Lodberg (1740—1770) og efter provst Johan Christopher Eilertz (1666—1721), det vil sige slægterne Krarup, Kjær og Tang, og dobbelt interesse vil det vel have for dem, der nedstammer fra saavel Niels Bygom Krarup som Niels Kjær Tang, altsaa efterkommerne efter provst Ove T. N. Krarup og Mathilde Tang.

Det omtalte epitafium er undersøgt av konservator N. J. Termansen fra Nationalmusæet og er efter konservators mening for ødelagt til en istandsættelse, men i stedet foreslaas, at de bevarede dele konserveres, hvilket vil kunne ske for 200 kr. Det vil herefter kunne opbevares paa betryggende maade, f. ex. i »Den gamle By« i Aarhus, som et Harlev kirke tilhørende depositum. Hvis slægten har interesse for sagen, vil bidrag hertil — og til udgifterne til dette skrifts trykning — kunne indsendes til mig paa girokonto 13155.

 

             Maribo, den 6. juni 1953.

                                                                                       PREBEN KRARUP.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.