Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten KAMPMANN's Stamtavle" af N. Ø. Kampmann, 1884

Niels Øllgaard Kampmann (1843-1914) kom til verden i Hammel som søn af en birkedommer. Han oplyser om sig selv på bogens side 11:

Student fra Randers Sk. 1862, cand. jur. 19/5 1868 laud. laud., Fuldmægtig paa Rougsø m. fl. Herredes Kontor til 1879, konst. Herredsfoged i nævnte Embede i 2½ Aar til 1/6 1881, konst. Byfoged i Randers i 3 Maaneder til 1/9 1881. Birkedommer paa Samsø 14/8 1882.

I 1884 fik han udgivet "Slægten Kampmanns Stamtavle". Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

I 1965 udkom: "Supplement til Slægten Kampmanns Stamtavle" af Axel Nørlit. Den kan downloades via dette link.