Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Familien KRARUP" af N. P. Krarup, 1895

Niels Peter Krarup (1820-1909) kom til verden i Bedsted sogn i Thy som søn af sognepræsten. Han gik i faderens fodspor og blev selv cand. theol. Efter nogle år som lærer i Holstebro blev han kaldet til menigheden i Løgumkloster, derefter Vraa og Emb og til sidst i Sanderum ved Odense.

I 1895 fik han udgivet bogen om sin egen slægt, som han indleder med:

Naar nærværende Stamtavle indskrænker sig til at anføre de Personer, som bære eller have baaret Navnet Krarup samt deres Ægtefæller, da har dette sin Grund først deri, at det har været — i alt Fald for mig — uoverkommeligt, at følge Udviklingen af alle de med Slægten besvogrede Familier, og dernæst deri, at der efter min Mening kun ved den nævnte Indskrænkning kan faaes en nogenlunde let og klar Oversigt over Sammenhængen mellem Slægtens forskjellige Grene.

Skulde denne Stamtavle give noget pekuniært Overskud, da vil dette blive anvendt til Vedligeholdelse af vore Stammeforældres Grav paa Deibjerg Kirkegaard.

 

              Kjøbenhavn, i Januar 1895.

                                                                        N. P. K.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.