Bogen består af løse fotokopier, der er samlet i en mappe. Forfatteren indleder med:

FORORD

 

Når en biskop, en amtmand, og en latinskolerektor går sammen om at hjælpe en indvandret sydtysk jøde med at fremsende en ansøgning til kongen - FOR 185 ÅR SIDEN - så må der have varet noget usædvanligt på færde.

Det var der sandelig også, og det er blandt andet denne episode, som er emnet for de efterfølgende sider. Bendix Koppel var en vidtskuende mand, som på sine mange sønners vegne satsede mere på skolekundskaber og videregående uddannelser end på opsparing.

Albert Heckschers "Stammtafel Koppel (oder Thurnauer)” fra 1883 med Rosine Heckschers tillæg af 19o9 giver et overblik over slægtens udbredelse. Det er som supplement til denne slægttavle, at nærværende beretning forsøger at belyse nogle af de hændelser, som fik indflydelse på de første slægtleds tilværelse.

                                                                                                                              C.J 

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link