Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Medd. om Kbm. i Blokhus JENS CARL BANG KLITGAARD og Hstr. C. Brix m.m." af C. Klitgaard, 1899

Carl Klitgaard (1868-1957) kom til verden i Blokhus som søn af en købmand. Som 17-årig blev han ansat ved postvæsenet, hvor han steg i graderne for at ende med stillingen som postmester, først i Vrå, senere i Brønderslev og afsluttende i Hjørring. Ved siden af dette virke var han tilknyttet flere aviser som skribent, og i 1897 debuterede han som forfatter af historiske bøger. Det blev til adskillige udgivelser af anerkendte værker inden for lokal- og personalhistorie. Han var medstifter af Historisk Samfund for Aalborg Amt, og fik optaget mange artikler i Vendsysselske Aarbøger.

I 1899 fik han udgivet "Nogle Meddelelser om Kjøbmand i Blokhus Jens Carl Bang Klitgaard og Hustru Christiane Brix samt om de med dem beslægtede Familier Baltzersen, Behmann, Klitgaard m.fl." Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.