Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "SØREN KIERKEGAARD's Moder og hendes Slægt i Brandeegnen". Af T. Bundgaard Lassen, 1942

Tage Bundgaard Lassen (1900-1986) kom til verden på Hylke skole i Skanderborg amt. Han gik i faderens fodspor, blev skolelærer og virkede i mange år som viceinspektør/skoleinspektør i Brande. Han skrev en del bøger og artikler om Brande. I "Vejle Amts Aarbøger" fik han i årene 1930-39 optaget 4 artikler "Af Brande Sogns Historie".

I 1942 fik han i "Vejle Amts Aarbøger" optaget artiklen om Søren Kierkegaards Moders slægt.

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan årbogen downloades som søgbar PDF-fil via dette link. Artiklen fremgår af siderne 224-234.