Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Det JULSKE Stipendium" af A. Heise, 1896-98

Carl Arnold Leopold Heise (1837-1915) var født i Birkerød som søn af sognepræsten. Han bestod en filologiskhistorisk embedseksamen og var i mange år rektor i Viborg. Samtidig dyrkede han sin historiske interesse.

I 1896-98 fik han optaget artiklen i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Af artiklen fremgår:

»det julske Stipendium«, eller som det officielt hedder: Stipendium Jidianum, hvorved den for Drabet paa Niels Juul af Drabsmanden Albert Skeel til Juulernes Slægt erlagte Sonebøde paa 2000 Dir. af Slægten Juul ved en Fundats af 20. Januar 1604 bestemtes til et Legat for to Disciple af Viborg eller Aalborg Skoler.

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDFfil, der kan downloades via dette link.