Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Historien om JES JESSEN og Brandt'erne paa Langeland" af Frederik Graae, 1928

Jesse Jessen (1626-1676) kom til verden i Tumby i Slesvig. Han blev student fra Odense i 1647 og ses i 1654 som rektor for latinskolen i Nykøbing Falster. Året efter blev han kaldet til sognepræst samme sted. Ifølge Wiberg: "Frelste 1658 ved sin Aandsnærværelse og djærve Fremtræden Byen fra Svenskens Ødelæggelse".

Frederik Jessen Graae (1865-1938) var født i Gentofte og voksede op i Nykøbing F., hvor han blev student som 18-årig. 6 år senere blev han cand. jur. og var sagførerfuldmægtig i København, indtil han i 1895 blev overretssagfører i Nykøbing F. Han var 1906-09 medlem af Nykøbing Byråd. Fra 1910 ses han som overretssagfører i København. Han er kendt som en af initiativtagerne til etablering af badestedet Marielyst og har skrevet en del bøger om Falster. I 1928 fik han udgivet "Historen om Jes Jessen og Brandt'erne paa Langeland", der omhandler hans egen slægt.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.