Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "JEPSEN-slægten på Vardeegnen i 500 år" af Gert Ravn Nørgaard, 1997

Gert Ravn kom til verden i 1947 i Hammel vest for Aarhus som søn af en forstassistent og kom i dåben til at hedde Gert Ravn Nørgaard. Han tilbragte barndommen i "Gartnerboligen" på Frijsenborg, blev skovfogedelev, men efter endt militærtjeneste valgte han en uddannelse som befalingsmand ved forsvaret. Han virkede som instruktør og faglærer, men måtte på grund af sygdom forlade forsvaret. Det var naturligt for ham herefter at påbegynde en læreruddannelse, som førte til ansættelse som folkeskolelærer.

Tidligt i livet fattede han stor interesse for lokalhistorie og har været en meget aktiv foreningsmand inden for dette felt. Gert Ravn har et alenlangt CV, der også omfatter aftenskolelærer, foredragsholder, kursusleder og turguide.

Han har skrevet mange slægtsbøger og fået udgivet afskrifter af tingbøger, ligesom han fra 1984 til 2012 har udgivet "Vardesyssel Aarbog", der kan downloades via dette link.

Jeg har fået tilladelse til at scanne hans mange skriftlige udgivelser, herunder "Jepsen-slægten på Vardeegnen i 500 år", der udkom i 1997.

Vær opmærksom på, at der er ophavsret på bogen. Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link men udelukkende til privat brug og må ikke offentliggøres hverken helt eller delvis.