Den fulde titel er: "Biografisk Slægtregister over de indbyrdes beslægtede Familier Sangaard, Buntzen, Koch og Iürgensen samt de med dem forbundne Grene af Familierne Kellermann, Bügge, Hertz, Biering m. fl." ved Frode Iürgensen (1866-1930) og Poul Hennings (1875-1927).

Arne Würtzen har udlånt mig et eksemplar af bogen, som jeg har scannet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.