Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2011 fik hun udgivet: "Slægten Hertz, Trampedach, Lindhardt, Dalskov, Bils og flere indgiftede slægter". Bogen indledes med:

FORORD:

 

Nærværende bog er en ny udgave af slægten Hertz og de indgiftede familier. Dens tilblivelse er muliggjort ved en meget stor hjælp fra medlemmer indenfor denne slægt, og der skal derfor udtrykkes stor tak herfor.

Inge-Lise Trampedach, gift med Henning Trampedach, nr. 1116, og John Bils, nr. 1262, har været, og er, nogle meget ihærdige forskere, og har samlet meget materiale, som er benyttet her i bogen. Desuden har jeg været så heldig at komme i kontakt med Kate Tils, nr. 1705, som bor i USA, og hun har sendt en masse oplysninger og billeder af sin gren af Hertz-slægten, hvilket jeg er meget taknemmelig for.

I en bog som denne vil der, trods megen omhu, forekomme fejl og/eller mangler, hvorfor det vil være mig en stor glæde, hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå.

Der arbejdes stadig ihærdig med at finde yderligere personer tilbage i 1700- og 1800-tallet, det er en stor opgave, men det kan forhåbentlig lade sig gøre.

Jeg er naturligvis stadig meget interesseret i at modtage nye oplysninger om de unge i slægten, således at bogen stedse vil blive ført åjour.

 

Eskilstrup april 2011.

Ketty Lykke Jensen.

 

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage dele af 8. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 188 sider kan lånes på biblioteket via dette link.