Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Johan F. af Holsten-Gottorp's illegit. Afkom af Navn von HOLSTEIN" af von M. af Morgenstierne, 1941

Den fulde titel er: "Bemærkninger om Ærkebiskop af Bremen, Hertug Johan Friedrich af Holsten-Gottorps illegitime Afkom af Navnet von Holstein".

O. von Munthe af Morgenstiernes artikel er i 1941 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet tidsskriftet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 81-94.