Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet HVAS" af F. Hvass, 1861-90

Frantz Hvass (1824-1890) kom til verden i Frederikshavn som søn af en birkedommer. Som 19-årig blev han student fra Ålborg og cand. jur. 7 år senere. I en længere periode var han ansat i justitsministeriet. Som 40-årig skiftede han livsbane og blev landmand. Han engagerede sig i foreningsarbejde og politik og havde også overskud til genealogiske studier. I over 30 år samlede han oplysninger om slægterne Hvas og fik 1861-90 udgivet 5 fyldige bind, der nævnes som det første store slægtshistoriske arbejde med udførlige kildeanvisninger i Danmark. 

Barnebarnet Frants Jørgen Hvass oplyser i en fortsættelse af farfaderens værk:

... at han i 1890 under et ophold på "Grand Hotel" i Peder Skramsgade i København afsluttede femte og sidste del af værket, idet han på manuskriptets sidste side skrev: "Hermed afsluttes Værket". p.t. Kbhn. den 11. Debr. 1890. F. Hvass."

Dagen efter, den 12. december, blev han fundet død på hotellet, ramt af et hjerteslag. Det var en mærkelig understregning af, at det, som han nok selv har betragtet som sit vigtigste livsværk, nu var afsluttet.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne Første og Andel Del. Disse scanninger har jeg efterbehandlet til pæne og søgbare PDF-filer. Tredie, Fjerde og Femte Del har jeg selv scannet til søgbare PDF-filer. Det hele er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links: 

Første Del: Erik Christian Grave Hvas og hans Descendenter

Anden Del: Jens Hvas (den yngre) til Kaas og hans Descendenter. Jens Hvas, Kapitelskriver i Aarhus, og hans Descendenter

Tredie Del: Ormstruplinien

Fjerde Del: Hvasserne til Rolsøgaard, Kaas, Sostrup og Toftum. Hvasserne paa Romdrupgaard. Hvasserne paa Langeland

Femte Del: Vendsyssel Hvasserne. Familier med samme Vaaben som Hvasserne. Hvasser i Tiden 1400 og 1500. Hallands Slægten. Viborg Slægten. Tebbestrup Slægten. Hvasser til Højgaard, Ballegaard, Nielsbygaard og i Slesvig. Udbredelsen af Navnet udenfor de tidligere omtalte Familier. Hvasser i Sverige. Tillæg og Rettelser. 

Du kan læse om og downloade de 4 bind af Frants Jørgen Hvass' fortsættelse 1977-87 af farfaderens værk via dette link.