Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten HOFMAN-BANG" af Erik og Niels Hofman-Bang, 1986

Bogen indledes med: 

FORORD

 

I 1984 var det 200 år siden, at stamhuset Hofmansgave blev oprettet af amtmand Niels de Hofman til fordel for sin søsterdattersøn Niels Bang. I henhold til erectionsbrevet skulle Niels Bang antage navnet Hofman og føre denne slægts våben. Det resulterede i, at han efterhånden markerede sit oprindelige efternavn ved at skrive sig Hofman (Bang). Denne ejendommelige skrivemåde gik efterhånden over til Hofman-Bang. Der var dog medlemmer af familien, der helt op til omkring 1950 havde Bang i parentes på dåbsattesten. I den foreliggende stamtavle er der kun benyttet skrivemåden Hofman-Bang. Omtrent samtidig med 200-året for stamhusets oprettelse var det 25 år siden, at herregården Hofmansgave var blevet til den selvejende institution Stiftelsen Hofmansgave - til fordel for planteforædling særligt ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.

I forbindelse med dels de to jubilæer og dels med, at Hofmansgave ikke længere tilhører slægten Hofman-Bang, opstod hos os den tanke at lave en stamtavle, der skulle omfatte alle efterkommere af den første stamhusbesidder Niels Hofman-Bang. Resultatet er nærværende stamtavle. En lang række mennesker har været så elskværdige at forsyne os med genealogiske oplysninger, og det siger vi tak for. Specielt kan nævnes boghandler Mogens Funch, Holte. Vi har med Henning Bernhoft, Rungsted, og Orla Rasmussen, Århus, udvekslet personalhistoriske oplysninger til gensidig nytte. Opbygningen af stamtavlen er traditionel også hvad nummereringen angår. Hvad forkortelser angår, skal blot anføres, at f. betyder født og d. betyder død. Kursivering af navn betyder kaldenavn.

Af genealogisk litteratur, der har forbindelse med slægten Hofman-Bang skal nævnes følgende:

Th. Hauch Fausbøll: Slægthåndbogen. Kjøbenhavn 1900, Thieles Bogtrykkeri. På siderne 368-374 står der om slægten Hofman-Bang før 1900.

Vaabenførende Slægter i Danmark. Heraldisk Forlag, København. I bind II, side 266-267 står der enkelte oplysninger.

Erik Peter Pontoppidan: »Slægten Pontoppidan«, Chr. Pontoppidans Bogtrykkeri, Nykøbing F, 1905. Herstår der i tillæg II en stamtavle over slægten Hofman-Bang, som er à jour-ført til ca. 1900.

Henning Bernhoft: »Jens Hansen, 1756-1831. Hans fader, hans søskende, samt efterkommere efter hans søn Christian Hendrik Hansen«. Heri findes efterkommere af Rigmor Hofman-Bang (1.1.1.4.) og Johannes Hansen. I denne stamtavle er også anført tilgængelige oplysninger om fødested, dåbssted, dødssted og om tilgiftes forældre.

Orla Rasmussen: »Charlotte Hylleborg Storm (f. 1727, d. 1801) gift med Peder Pedersen Malling (f. 1717, d. 1779) og deres efterkommere«. Denne stamtavle er under udarbejdelse og kommer også til at omfatte slægten Hofman-Bang. Den første stamhusbesidder af Hofmansgave (1.) var gift med Charlotte Malling, datter af Ove Malling, der var søn af Charlotte Storm og Peder Malling. I Orla Rasmussens stamtavle vil der så vidt muligt også findes supplerende oplysninger af samme art som i Henning Bernhofts.

O. M. Giersing: »Stamtavle over Efterkommere af Bernhard Hagen og Ane Margrethe Cöllner«. København 1884. I kommission hos Jacob Lund. Heri indgår efterkommere af Niels Hofman-Bang (1.) og Charlotte Malling.

F. E. Hundrup: Stamtavle over Oluf Bangs Efterkommere på Sværdsiden. Kjøbenhavn 1875. C.A. Reitzels Forlag. Heri indgår slægten Hofman-Bang indtil 1875.

Dansk Adels Aarbog 1922. På siderne 497-500 står en artikel om slægten de Hofman. Heraf fremgår forbindelsen med slægten Hofman-Bang.

                  Erik Hofman-Bang                                                        Niels Hofman-Bang 

                       Stockholm                                                                        Kvistgård

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.