Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten efter CHR. M. M. HOLST og SOPHIE A. M. TROJEL" af Berna og Jørgen Møller-Holst, 1989

Den fulde titel er: "Slægten efter CHRISTEN MORTENSEN MØLLER HOLST og SOPHIE AMALIE MARIE TROJEL". Bogen indledes med: 

                                                 Forord.

 

Gennem adskillige år har vi haft i tankerne at udgive det materiale, vi har samlet om slægten. Der meldte sig flere spørgsmål, bl.a. hvordan ville interessen være blandt slægstmedlemmerne? Hvilket omfang og hvilken udformning skulle slægtsbogen have? Til sidst hvordan kunne vi få den financeret.

Det første spørgsmaål blev en glædelig overraskelse for os. Reaktionen var meget positiv både fra yngre og ældre og de mange breve, vi har fået med supplerende oplysninger og interessante beskrivelser, kan danne et væsentligt bidrag til kommende biografier af de ældre slægtled.

Efter mange overvejelser kom vi frem til at bogen skulle omhandle den samlede slægt, nemlig alle de der nedstammer fra Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trojel. Vi ved gennem talrige beretninger, at deres fem gifte børn dannede en søskendeflok med meget indbyrdes sammenhold og samkvem. Adskillige fætre og kusiner giftede sig med hinanden. I flere af slægtsgrenene bestod dette sammenhold og kendskab til hinanden så godt som op til vor tid, men er nu ved at uddø. Vi har mærket et behov i den yngre generation for at vide mere om deres rødder.

Vi bør også mindes dem der tidligere har ydet deres slægtshistoriske bidrag, blandt mange kan nævnes Johannes Borch og Hjalmar Borch, der har udgivet hver sin bog om slægten Borch. I deres bøger, finder vi mange af de personer, der er efterkommere efter Christen Møller-Holst. Ellen Mølholm Hansen fortæller i "Hjertebjerg præstegård" om efterkommerne efter Peter Nicolai Holst og deri er indblandet slægten Wøldike. Der findes desuden adskilligt håndskrevet materiale, værdifulde breve og billeder bevaret blandt slægtsmedllemmer. Vi agter både at ajourføre og supplere bogen, således at man med noget mindre besvær vil være i stand til at udgive en revideret udgave suppleret med biografier. Skulle nogle ligge inde med oplysninger, som kan supplere det her udgivne materiale, ville vi være taknemmelige for at høre om dette. Da vi har nået skelsår og alder, har vi allieret os med vor datter og svigersøn, som vil videreføre slægtsarbejdet.

En varm tak vil vi rette til Alfred Goods Fond for dens økonomiske støtte til denne udgivelse.

Vi vil også meget takke for den økonomiske håndsrækning fra Borchslægten.

På grund af disse tilskud har vi været i stand til at sætte prisen så lavt, idet der ved et rimeligt salg vil være balance i økonomien.

 

                                             Hillerød, den 1. oktober 1989.

                                             Berna og Jørgen Møller-Holst.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.