Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten HVALSØE - WALSØE" af D. Hvalsøe, 1914

Niels Peter Daniel Hvalsøe (1851-1926) var født i København som søn af en silke- og klædekræmmer. Han oplyser om sig selv på side 128, at han har været forpagter af Seest Vandmølle og senere ejer af Alsted Mølle ved Ringsted. Bogen indledes med:

For nogle Aar siden vaktes min Interesse for den gamle Slægt Hvalsøe, og jeg fik da Lyst til at samle dens Medlemmer med Efterslægt i en Stamtavle, stærkt tilskyndet dertil af Købmand, Grosserer C. L. Walsøe i Hamborg; kun lidet anede jeg, hvilket betydeligt Arbeide det vilde blive.

Naar jeg nu afslutter og udsender dette Slægtregister, maa jeg herved bringe en Tak til de mange, som velvilligt og forstaaende har besvaret mine talrige Forespørgsler, ligesom jeg ogsaa bringer min Tak for den velvillige Veiledning, jeg har modtaget paa Arkiverne. Ganske særlig maa jeg udtrykke den Taknemlighed, jeg føler for nu afdøde Grosserer C. L. Walsøe, uden hvis levende Interesse, Offervillighed og stadige Opmuntringer Stamtavlen ikke vilde være bleven fuldført.

Ved Undersøgelsen af Slægtsforholdet mellem «Hvalsøe og Walsøe» har Registrator ved Landsarkivet cand. mag. Frøken N. Lange været behjælpelig, og ved Ordning af Stoffet har jeg i Frøken F. Fausbøll haft en udmærket Medarbeider; jeg bringer begge min Tak.

 

      Lyngby, Januar 1914.

                                                                                                         D. Hvalsøe.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der re overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.