Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Slægten HAVEMANN" af Mogens Seidelin, 1935

Bogen indledes med:

Ved Udgivelsen af denne Stamtavle takker jeg alle, der ved deres Oplysninger har bidraget til dette Resultat. Dersom der skulde være Fejl i Stamtavlen, vil jeg være taknemmelig for Meddelelse derom, ligesom enhver Tilføjelse altid vil blive modtaget med Tak, da det er Tanken muligvis efter en Aarrække at supplere Stamtavlen med et Tillæg.

Hvad Opstillingen af Stamtavlen angaar, bemærkes det, at af de to Tal, der staar foran hvert Navn, angiver det første Tal den Generation, til hvilken vedkommende hører, det andet vedkommendes Nummer i Søskendeflokken.

               Odense, Marts 1935.

                                                                          Mogens Seidelin.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.