Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Familien HAUGSTED" af H. Grandjean, 1906

Harald Frederik Grandjean (1841-1925) var født i København som søn af en konditor. Han fik en militær karriere og sluttede som kaptajn. Ved siden af dette virke interesserede han sig for personalhistorie og fik udgivet flere titler, bl.a.: "Stamtavle over Familien Haugsted". 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

I bogen var vedlagt et lille hæfte med forsidetitel: "Ved Kancelliraard A. Haugsteds halvtredsinstyveaarige Jubilæum som Kæmner i Odense den 2den Januar 1874". Det indeholder en sang på 4 vers. De 3 sider er selvfølgelig scannet med.