Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Herredsfoged NIS HENRIKSEN paa Haistrupgaard og hans Slægt", af Dr. G. Friis, 1891

Gabriel Michael Friis (1832-1900) kom til verden i præstegården i Jernved sogn i Ribe amt. Han var søn af sognepræsten og blev uddannet læge. Han virkede bl.a. som skibslæge på Fregatten "Sjælland" og nedsatte sig senere som praktiserende læge i Tønder. I 1879 forsvarede han sin filosofiske doktorgrad. Han har skrevet en beretning om sit togt med Fregatten "Sjælland" og flere artikler bl.a. "Herredsfoged Nis Henriksen paa Haistrupgaard og hans Slægt", der i 1891 blev trykt i "Sønderjyske Årbøger" og vedrører forfatterens egen slægt.

Det Kongelige BIbliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.