Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 1990 fik hun udgivet: "Slægten Groth : Meddelelser om efterkommere af Stadskaptajn Jens Johansen Groth". Bogen indledes med:

FORORD

 

Oplysninger til denne bog er samlet gennem de sidste 10 år, dels ved besøg på Landsarkivet i København, dels ved besøg i Lokal Historiske Arkiver og naturligvis ikke mindst ved at alle i slægten har bidraget med oplysninger, og uden denne hjælp havde det slet ikke været muligt at lave denne bøg, og jeg vil gerne takke herfor.

Bogen er bygget op over et nummer-system idet hver person har et nummer under hvilket også ægtefællen er nævnt. Under den enkelte person ses også hvilke numre evt. børn har, og det er således nemt at slå frem og tilbage i de forskellige generationer.

Jeg har bestræbt mig på at være meget omhyggelig med alle oplysninger, men skulle der alligevel have indsneget sig enkelte fejl, vil jeg være meget glad for at modtage oplysning herom, således at det kan blive korrigeret ved en senere lejlighed.

Det er mit håb at denne bog skal blive til glæde for alle i slægten.

Til sidst vil jeg gerne rette en tak til de familiemedlemmer som økonomisk har støttet denne bogs tilblivelse.

 

April 1990.

Ketty Ingrid Lykke Jensen, født Christensen

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage 10. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 197 sider kan lånes på biblioteket via dette link.