Den fulde titel er: "En middelalderlig Selvejerbondeslægt fra Ribe Amt og Træk af dens Udvikling i de nærmeste Aarhundreder efter Skipper Clements-Fejden og Reformationen. ("Grumme-Ætten" fra Ilsted i Gørding Sogn, Gørding Herred og dens Spaltning i 3 Slægtsgrene - Provst Grumme Povlsens Linje samt Linjerne Bonnum og Grum)." 

Artiklen er i 1945 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.