Den fulde titel er: "Nogle Meddelelser om Slægten Gandil : I Anledning af 200-Aaret for Pierre Gandil's Indkaldelse til Danmark".

Artiklen er i 1936 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.