Bogen indledes med:

FORORD

Gennem de sidste otte år har jeg arbejdet med at søge min slægts spor så langt tilbage, som det er muligt at finde skriftlige optegnelser om den, og jeg har dermed fortsat et arbejde, min fader havde påbegyndt, og ligeledes har jeg søgt tilbage efter min hustrus siægt, hvilket var et helt uopdyrket felt. Her foreligger så et resultat, som er foreløbigt, idet jeg agter at fortsætte undersøgelserne.

I denne bog er medtaget de enkelte aners data, for så vidt de har kunnet oplyses, endvidere deres bopæl, erhverv og første generation børn. Bogen er formet som en anetavle for mine børn, der hver for sig kan indsættes som nr. 1 (proband), systemet læres let ved at se tavlen side 4. Enhver persons fader har et nummer, der er to gange personens nummer, og moderens nummer er to gange personens nummer + 1. Hvor der er sammenfaldende aner, er de kun opført under deres første nummer.

Mine kilder har været, foruden min faders optegnelser: næsten overalt har, der været benyttet kirkebøger, folketællingslister og gamle skattelister, desuden fæsteprotokoller og skifteprotokoller fra følgende godser: Asdal, Baggesvogn, Eskær, Hvidsted, Hørbylund, Kalø, Kjærsgaard, Knivholt, Nr. Elkær, Odden, Sejlstrup, Stensbæk, Villerup og Aastrup.

Endvidere de gejstlige skifteprotokoller for Horns og Vennebjerg herreder og de officielle herreds-skifteprotokoller samt skøde- og panteprotokoller for samme herreder,

C. Klitgaard: Hjørring Bys Historie,

Wibergs Præstehistorie,

P. Christensens artikler i Vends. Aarbøger 1926 og 1935,

K. Værnfeldts artikler i Fra Himmerland og Kjær Herred 1953-60.

Forkortelser: Foruden alm. benyttede forkortelser er brugt følgende: bgr. = begravet, d. — død, dbt. — døbt, f. = født, g. — gift, k — kirke, o. = omtrent, cirka, trol. = trolovet.

      Hjørring i juli 1978.

                                                                                                                      HOLGER GRØNTVED.

På vegne Danske Slægtsforskere har heg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.