Frederik Wilhelm Waldemar Rønning (1851-1929) kom til verden i Assens som søn af en købmand. Som 19-årig dimmiteredes han fra Odense Katedralskole og studerede herefter litteratur. I 1883 blev han dr.phil. og virkede som lærer ved Københavns Universitet. Han er kendt som forfatter af bl.a. biografier over danske kulturpersonligheder.

I 1904 fik han udgivet: "Den Grundtvigske Slægt : Bidrag til dens Historie : som Indledning til en Levnedsskildring af N. F. S. Grundtvig", der indledes med: 

Forord.

 

Under forarbejderne til en udførlig skildring af N. F. S. Grundtvigs liv og virksomhed, kom jeg ind på en nøjere undersøgelse af slægtens tidligere historie. Resultatet af denne undersøgelse blev så omfangsrigt, at det ikke kunde finde plads i selve levnedsskildringen, og jeg besluttede da at udgive det særskilt. Fremstillingen standser ikke ved N. F. S. Grundtvigs fødsel, men tager hans »forhistorie« med, indtil han bliver student (1800). I levnedsskildringen af ham vil så tidsrummet 1783— 1800 kun blive berørt i et kort tilbageblik.

Den foreliggende fremstilling er næsten udelukkende bygget på utrykte kilder. Foruden kirkebøger, skifteprotokoller m. m. har jeg særlig benyttet Sjællands bispearkiv (i provinsarkivet for Sjælland). Angående Grundtvigs ophold i Thyregod og Århus har der des værre ikke været ret meget at finde i provinsarkivet for Jylland.

Af levnedsskildringen af N. F. S. Grundtvig vil I. del (1783— 1805) formentlig kunne foreligge trykt til efteråret.

 

             I Marts 1904.

                                                                                                          F. Rönning.

Bogen er scannet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.